sobota, 03 kwiecień 2021

Wielka Sobota

Po zapadnięciu zmroku, o godz. 20:00, rozpoczęła się uroczysta liturgia Wigilii Paschalnej.
Należy już ona do Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Tym samym otwiera ona pięćdziesięciodniowy okres wielkanocnej radości.

   Kapłan zapalił paschał od nowego ognia, mówiąc: „Niech światło Chrystusa chwalebnie zmartwychwstałego rozproszy ciemności naszych serc i umysłów”.
   Następnie celebrans niosąc paschał śpiewał trzykrotnie: „Światło Chrystusa!” Wierni odpowiedzieli: „Bogu niech będą dzięki.” Uczestnicy liturgii zapalili swoje świece od płomienia paschału.
   Ta liturgia, najbardziej uroczysta ze wszystkich liturgii w roku, należy już do Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Tym samym otwiera ona pięćdziesięciodniowy okres wielkanocnej radości. Jak Triduum Paschalne jest centrum całego roku kościelnego, tak Wigilia Paschalna stanowi ośrodek Triduum Sacrum.

sobota, 03 kwiecień 2021