niedziela, 25 październik 2020

Jesień otuliła groby

Przykryła je złotą szatą,  otoczmy i my naszych zmarłych szczerą modlitwą...
                                          
               Jak nie kochać jesieni, siostry listopada,
               Tego, co królowanie blaskiem świec rozpocznie.
               I w swoim majestacie uczy nas pokory.
               Bez słowa na cmentarze wzywa nas corocznie.
                                                      [ Tadeusz Wywrocki ]

niedziela, 25 październik 2020