czwartek, 01 październik 2020

20 rocznica konsekracji kościoła

Każda świątynia jest szczególnym miejscem obecności Boga wśród swojego ludu. W tym miejscu, od 20 lat, gromadzimy się wokół ołtarza, aby słuchać słowa Bożego i karmić się Ciałem Chrystusa. 1 października składaliśmy podziękowania Panu Bogu za to, że tak wielu naszych braci i sióstr przyjęło tutaj Chrzest, Komunię świętą i inne sakramenty. Uroczystej Mszy świętej o godz. 18:00, przewodniczył ks. biskup Marian Buczek ze Lwowa. Modliliśmy się za parafian którzy tą świątynię budowali.
W homilii celebrans podkreślił szczególną rolę Kościoła dla podtrzymania ładu w świecie. Bez Boga bowiem wszystko zatraca sens. Zamiast mówić o ekologii, należy przestrzegać prawa Bożego, a ludzie będą żyli zgodnie z naturą.
Świątynią jest także lud Boży nabyty za cenę krwi Pośrednika Nowego Testamentu, za cenę ofiary Jego życia.

czwartek, 01 październik 2020