Pierwszy piątek miesiąca

d godz. 9:00 odwiedziny chorych i osoby starsze z sakramentalną posługą.
Chorych i osoby starsze, z posługą sakramentalną, odwiedzimy w piątek, 6 marca.
od godz. 17:00 do 17:50 okazja do Spowiedzi św. i Komunii św. dla dzieci,
udzielanej co 20 minut


o godz. 18:00 Msza święta


Następnie wystawienie Najświętszego Sakramentu i indywidualna adoracja do godz. 20:45 zakończona nabożeństwem do Najświętszego Serca Pana Jezusa i komunią święta.
Przez cały czas trwania adoracji okazja do Spowiedzi św.