Podczas II pielgrzymki do Polski, w Poznaniu w dniu 20 czerwca 1983 roku, Papież Jan Paweł II odprawił uroczystą koncelebrowaną Mszę Świętą na Łęgach Dębińskich, podczas której (…) poświęcił kamienie węgielne pod planowane i już budowane kościoły w Archidiecezji Poznańskiej, także naszego kościoła. Ojciec Wacław Brzozowski, przeor Domu Zakonnego w Puszczykówku, w porozumieniu z Kurią Metropolitalną w dniu 19 czerwca 1983 roku dostarczył wybrany kamień, z prośbą o włączenie go do zestawu przygotowywanego do poświęcenia. Po uroczystościach, Ojciec Wacław Brzozowski odebrał uprzednio zdeponowany kamień już poświęcony i z nabożną Mu powagą przewiózł do Domu Zakonnego w Puszczykówku. Ponieważ na budowie nie było jeszcze warunków do uroczystego wmurowania, (budowa kościoła została rozpoczęta w maju 1981 roku) kamień ten został przeze mnie przejęty i przechowywany w biurze kierownictwa robót. W grudniu 1983 roku, po poświęceniu kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej znajdującej się w dolnej kondygnacji budowanego kościoła, kamień węgielny, w dniu 23 grudnia 1983 roku został wmurowany w boczną ścianę omawianej kaplicy. W sierpniu 2005 roku kamień ten został przeniesiony i uroczyście w dodatkowej identyfikacyjnej oprawie wbudowany w górnej kruchcie kościoła parafialnego i to miejsce 15 sierpnia zostało poświęcone.