15 sierpnia 2005 roku odbyło się uroczyste poświęcenie przez O. Mirosława Zabrockiego, proboszcza parafii, polnego głazu i placu przykościelnego z nazwą Totus Tuus, wyrażającej zawierzenie całej posługi Jana Pawła II - Maryi Matce Jezusa Chrystusa. Po śmierci Jana Pawła II zorganizowała się całkowicie społecznie grupa osób, którzy podjęli prace na placu przy kościele. Był to całkowicie spontaniczny „zryw serc”. Realizacja tego zamierzenia była możliwa dzięki mieszkańcom Puszczykówka, którzy poświęcili swój prywatny czas, by popracować fizycznie przy „budowie”, a także tym, którzy wsparli tę inicjatywę finansowo (zakupienie kwiatów, trawy, kamienia, ziemi). Tak powstało miejsce pamięci TOTUS TUUS - miejsce, które ma służyć pięknu modlitwy w intencji Jana Pawła II. Od chwili śmierci Jana Pawła II spotykamy się tutaj drugiego dnia każdego miesiąca o godzinie 21.00 na Modlitwie Apelowej, upraszając Boga o rychłe wyniesienie na ołtarze, dla nas już Świętego Papieża.

Bardzo dziękujemy Stowarzyszeniu Przyjaciół Puszczykowa za inicjatywę podjętą w 2005 roku.
W Kurierze Puszczykowskim w 2005 roku napisano:
„Chcieliśmy tworząc to miejsce, by pamięć nauczania Papieża Polaka była żywa wśród nas, tak jak żywe są kwiaty pomnikowe i kwiaty kwitnące w naszych ogrodach.” „Dzięki ludziom dobrej woli i serca powstał pomnik kwiatowy – napis TOTUS TUUS na terenie przykościelnym w Puszczykówku z głazem upamiętniającym Wielki Pontyfikat Jana Pawła II