16 września 1994 r. został uroczyście poświęcony na placu przykościelnym dzwon o nazwie - Jan Paweł II. Aktu tego dokonał O. Władysław Budziak CSSp w obecności O. Prowincjała Zdzisława Bobrowskiego oraz licznie zgromadzonych wiernych. Dzwon im. Jana Pawła II waży 360 kg i ma średnicę 822cm.

Jan Paweł II - imię dla dzwonu zostało nadane, w porozumieniu z fundatorem, jako wyraz wdzięczności Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II za poświęcenie „kamienia węgielnego” oraz Jego wkład w odzyskaną wolność. Dzwon Jan Paweł II zawieszony jest na górnym poziomie (w towarzystwie jeszcze dwóch dzwonów, środkowego - „Maryja” i dolnego – „Józef”), na ażurowej wieży kościelnej o wysokości 25 m (licząc od posadzki w górnym kościele), o przestrzeni dzwonniczej w wysokości 8,0 m. Na wieży zainstalowano Krzyż wykonany ze stali nierdzewnej, który stanowi wymowną dominantę, górując nad istniejącym starodrzewem, a zainstalowane w 2010 r. dwustronne oświetlenie, w pełnym obrysie ramion w ciemnościach nocy, sygnalizuje obecność Domu Bożego. Łączna wysokość wieży z krzyżem wynosi 29,30 m. Kościół bez wieży kościelnej i dzwonów jest na zewnątrz martwy, niemy, a jego struktura techniczna niczym się nie różni od innych obiektów użyteczności publicznej. Istniejące dzwony przypominają wiernym o rytmie pracy i modlitwy, ogłaszają radosne nowiny i żegnają tych których powołał Pan do siebie.

(z opracowania Z. Błądka, dokumentującego rodowód dzwonów zawieszonych na wieży kościoła parafialnego p.w. Świętego Józefa Oblubieńca NMP w Puszczykowie, arch. P. Zenona Błądka - prowadzącego i nadzorującego budowę kościoła od czerwca 1981r.)