KALENDARIUM
procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego Jana Pawła II


2005
9 maja – miesiąc po pogrzebie, Benedykt XVI zezwolił na rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II.
18 maja  - ogłoszenie edyktu zachęcającego wiernych do przekazywania informacji, które mogą zawierać jakiekolwiek elementy przemawiające na korzyść bądź przeciwko świętości Jana Pawła II.
28 czerwca – oficjalne rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego w diecezji rzymskiej; postulatorem został mianowany ks. Sławomir Oder.
4 listopada – rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego w archidiecezji krakowskiej.

2006
marzec – we Francji rozpoczęło się postępowanie kanoniczne w sprawie cudu przypisywanego wstawiennictwu Jana Pawła II. Dotyczy – 45 letniej zakonnicy Marie Simon Pierre, chorej na Parkinsona.
1 kwietnia – dwa egzemplarze akt procesu z Krakowa przekazano do Rzymu.

2007
2 kwietnia - rozpoczęła się druga, tzw. rzymska faza procesu.

2009
13 maja – Komisja Teologów wydała pozytywną opinię w sprawie heroiczności cnót Jana Pawła II.
19 grudnia – Benedykt XVI podpisał dekrety Kongregacji i od tej chwili Janowi Pawłowi II przysługuje tytuł „czcigodnego sługi Bożego”.

2010
21 października – pozytywna opinia Komisji Lekarskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych o autentyczności cudownego uzdrowienia francuskiej zakonnicy.

2011
14 stycznia - Benedykt XVI podpisał dekret o uznaniu autentyczności cudownego uzdrowienia francuskiej zakonnicy.
1 maja – beatyfikacja Jana Pawła II na placu św. Piotra w Rzymie.

2013
5 lipca – papież Franciszek wydał dekret w sprawie cudu za wstawiennictwem bł. Jana Pawła II. Cudem tym jest niewytłumaczalne z punktu widzenia medycznego uzdrowienie kobiety z Kostaryki, cierpiącej na nieoperacyjnego tętniaka mózgu. Kobieta, oglądając beatyfikację Jana Pawła I, zaczęła się modlić, po czym doznała nagłego uzdrowienia.
30 września - odbył się konsystorz, na którym papież Franciszek ogłosił dzień kanonizacji.

27 kwietnia 2014 roku kanonizacja Jana Pawła II i Jana XXIII

Święty Janie Pawle II módl się za nami!

PROŚBA O WSTAWIENNICTWO ŚW. JANA PAWŁA II

Janie Pawle II, nasz święty orędowniku, wspomożycielu w trudnych sprawach.
Ty, który swoim życiem świadczyłeś o wielkiej miłości do Boga i ludzi, prowadząc nas drogą Jezusa i Maryi, w umiłowaniu obojga, pragnąc pomagać innym.
Przez miłość i wielkie cierpienie, ofiarowane za bliźnich, co dzień zbliżamy się do świętości.
Pragnę prosić Cię o wstawiennictwo w mojej sprawie…… wierząc, że przez Twoją wiarę,
modlitwę i miłość pomożesz zanieść ją do Boga.
Ufam w miłosierdzie Boże i moc Twej papieskiej modlitwy.
Pragnę przez Jezusa i Maryję za Twoim przykładem zbliżyć się do Boga.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…