Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

Kyrie, elejson.

Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże,
zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże,
zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże,
zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego,
zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone,
zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone,
zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, nieskończonego majestatu,
zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, świątynio Boga,
zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, przybytku Najwyższego,
zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios,
zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości,
zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico,
zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne,
zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino,
zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze,
zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich,
zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności,
zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa,
zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał,
zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali,
zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata,
zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia,
zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają,
zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, źródło życia i świętości,
zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze,
zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, zelżywością napełnione,
zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte,
zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne,
zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, włócznią przebite,
zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy,
zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze,
zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze,
zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników,
zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie,
zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających,
zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych,
zmiłuj się nad nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.

K. Jezu cichy i pokornego serca.
W. Uczyń serca nasze według Serca Twego.

Módlmy się.
Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Serce najmilszego Syna swego i na chwałę, i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa, † daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twojego miłosierdzia, * i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

 

 

 

KALENDARIUM
procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego Jana Pawła II


2005
9 maja – miesiąc po pogrzebie, Benedykt XVI zezwolił na rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II.
18 maja  - ogłoszenie edyktu zachęcającego wiernych do przekazywania informacji, które mogą zawierać jakiekolwiek elementy przemawiające na korzyść bądź przeciwko świętości Jana Pawła II.
28 czerwca – oficjalne rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego w diecezji rzymskiej; postulatorem został mianowany ks. Sławomir Oder.
4 listopada – rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego w archidiecezji krakowskiej.

2006
marzec – we Francji rozpoczęło się postępowanie kanoniczne w sprawie cudu przypisywanego wstawiennictwu Jana Pawła II. Dotyczy – 45 letniej zakonnicy Marie Simon Pierre, chorej na Parkinsona.
1 kwietnia – dwa egzemplarze akt procesu z Krakowa przekazano do Rzymu.

2007
2 kwietnia - rozpoczęła się druga, tzw. rzymska faza procesu.

2009
13 maja – Komisja Teologów wydała pozytywną opinię w sprawie heroiczności cnót Jana Pawła II.
19 grudnia – Benedykt XVI podpisał dekrety Kongregacji i od tej chwili Janowi Pawłowi II przysługuje tytuł „czcigodnego sługi Bożego”.

2010
21 października – pozytywna opinia Komisji Lekarskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych o autentyczności cudownego uzdrowienia francuskiej zakonnicy.

2011
14 stycznia - Benedykt XVI podpisał dekret o uznaniu autentyczności cudownego uzdrowienia francuskiej zakonnicy.
1 maja – beatyfikacja Jana Pawła II na placu św. Piotra w Rzymie.

2013
5 lipca – papież Franciszek wydał dekret w sprawie cudu za wstawiennictwem bł. Jana Pawła II. Cudem tym jest niewytłumaczalne z punktu widzenia medycznego uzdrowienie kobiety z Kostaryki, cierpiącej na nieoperacyjnego tętniaka mózgu. Kobieta, oglądając beatyfikację Jana Pawła I, zaczęła się modlić, po czym doznała nagłego uzdrowienia.
30 września - odbył się konsystorz, na którym papież Franciszek ogłosił dzień kanonizacji.

27 kwietnia 2014 roku kanonizacja Jana Pawła II i Jana XXIII

Święty Janie Pawle II módl się za nami!

PROŚBA O WSTAWIENNICTWO ŚW. JANA PAWŁA II

Janie Pawle II, nasz święty orędowniku, wspomożycielu w trudnych sprawach.
Ty, który swoim życiem świadczyłeś o wielkiej miłości do Boga i ludzi, prowadząc nas drogą Jezusa i Maryi, w umiłowaniu obojga, pragnąc pomagać innym.
Przez miłość i wielkie cierpienie, ofiarowane za bliźnich, co dzień zbliżamy się do świętości.
Pragnę prosić Cię o wstawiennictwo w mojej sprawie…… wierząc, że przez Twoją wiarę,
modlitwę i miłość pomożesz zanieść ją do Boga.
Ufam w miłosierdzie Boże i moc Twej papieskiej modlitwy.
Pragnę przez Jezusa i Maryję za Twoim przykładem zbliżyć się do Boga.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…


Przez cały miesiąc czerwiec
po Mszy św. wieczornej
nabożeństwo ku czci
Najświętszego
Serca Pana Jezusa