XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA           15 października  2017

  7,00 z prośbą o zdrowie i Bożą opiekę i błog. dla żony Krystyny
  9,00 + Czesława Grypczyńska w rocz. śmierci i zm. z rodziny
10,30  w intencji nauczycieli i pracowników szkół
12,00 za Parafian /chrzest 29/
18,00 + Jerzy Szłapka

Poniedziałek     16 października 2017       św. Jadwigi Śląskiej

  7,00 + Teresa, Józef Guzikowscy i zm. z rodziny
18,00 + Jadwiga, Józef, Tadeusz Jasiczak i zm. z rodziny Majsnerowskich
         + Zygmunt, zm. rodziców i zm. z rodziny

Wtorek         17 października  2017          św. Ignacego Antiocheńskiego

  7,00 + zm. z rodziny Jakubiak, Kryłowicz, Hadyniak i Brodziak
18,00 + Kazimierz Smoliga /int. od Wiolety i Raffaela z Bartkiem/
         + Wiesław Klimecki /int. od cioci Czesi/

Środa          18 października 2017             św. Łukasza

  7,00 + Maria Kubaszewska /int. od Barbary i Daniela/
18,00  Intencja zbiorowa

Czwartek    19 października 2017

  7,00 + Mieczysław Broda i zm. rodziców i teściów
18,00 + Jan w 8 rocz. śmierci, siostra Jeremia Maria oraz zm. rodziców, teściów i dziadków
         + Leokadia, Eugeniusz Chmiel w 30 rocz. śmierci i zm. z rodziny

Piątek       20 października 2017              św. Jana Kantego

  7,00
18,00 + Marianna, Władysław, Eugenia, Stanisław i zm. z rodziny
         + Ryszard, Halina Piskorscy

 Sobota       21 października  2017           bł. Jakuba Strzemię

  7,00 + Piotr Nowak w 1 rocz. śmierci
18,00 + Urszula Małolepsza

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA           22 października  2017

  7,00 + Maria, Józef, Urszula, Kazimierz i zm. z rodziny
  9,00 + Aleksandra, Hanka, Izabela, Helena
10,30 + Edward Tyliński
12,00 + Stanisława w 27 rocz. śmierci, Franciszek, Józef, Edward Zimlińscy oraz zm. siostry zakonne z rodziny Frąckowiaków
18,00 + Bolesław Siekański i zm. z rodziny