8 maja 2005 r. w Tulcach miała miejsce uroczysta promocja nadzwyczajnych szafarzy Eucharystii, wśród których znaleźli się nasi parafianie. Ich posługa polega na zanoszeniu Eucharystii chorym po niedzielnej Mszy św. oraz na pomocy kapelanowi w udzielaniu Komunii św. w puszczykowskim szpitalu, a także - w wyjątkowych sytuacjach - podczas Mszy św. w kościele parafialnym.
Nasi szafarze: Zbigniew Białkowski, Gustaw Czartoryski, Jacek Gazda, Wojciech Nieckarz, Wojciech Pawlak.