Zaliczają się do niej ministranci i lektorzy pełniący posługę podczas nabożeństw i mszy świętych. Opiekunem służby liturgicznej jest o. Marek Smyk.