Skład Duszpasterskiej Rady Ekonomicznej:

1. Stanisław Dec
2. Mieczysław Czajka
3. Zbigniew Grajewski
4. Janus Ruszyński
5. Krzysztof Kwiatkowski
6. Tadeusz Szkudlorz
7. Paweł Rochowiak