Skład Duszpasterskiej Rady Ekonomicznej:

Przewodniczącym Rady z urzędu jest proboszcz 

1. Bródka Artur
2. Dec Stanisław
3. Grajewski Zbigniew
4. Kwiatkowski Krzysztof
5. Kromolicki Tomasz
6. Rochowiak Paweł
7. Szkudlarz Tadeusz