Skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej:

Z urzędu: proboszcz jako przewodniczący Rady
                wikariusze

 

1. O. Janusz Poksiński CSSp
2. Baszyńska Joanna
3. Chudziak Elżbieta
4. Habernik Piotr
5. Jakubiak-Dratwiak Malwina
6. Jerzykiewicz Aleksandra
7. Kowalewski Józef
8. Rochacki Adam
9. Rzepecki Przemysław
10. Schulz Przemysław
11. Strabel Jolenta
12. Taraszkiewicz Stanisław
13. Żarna Irena