Skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej:              

1. Jolenta Strabel
2. Stanisław Taraszkiewicz
3. Tadeusz Blumczyński
4. Madaj Dorota
5. Aleksandra Jerzykiewicz
6. Irena Żarna
7. Rachocki Adam
8. Józef Kowalewski
9. Przemysław Schulz
10. Malwina Jakubiak-Dratwiak
11. Rybarczyk Wojciech
12. Piotr Habernik