Spotkania Kręgu biblijnego odbywają się w wybrane środy miesiąca w salce prze biurze parafialnym.

W Kręgu biblijnym może brać udział każdy, któremu zależy na pogłębieniu wiary przez znajomość Pisma Świętego