Gromadzi dzieci i młodzież z parafii (około 20 osób). Spotkania odbywają się w soboty o godz. 10:00.