WSPÓLNOTY DZIECI

SCHOLA
skupia dzieci, które chcą śpiewać podczas niedzielnej Mszy św. z udziałem dzieci o 10:30.
Spotkania i próby odbywają się w soboty o 10:00.

KOŁO MISYJNE PAPIESKIEGO DZIEŁA MISYJNEGO DZIECI
gromadzi dzieci i młodzież z parafii, które spotykają się w celu kształtowania postawy misyjnej, szerzenia wiary chrześcijańskiej, a przez wspólną modlitwę i swoje zaangażowanie współuczestniczą w pomocy dzieciom misji. Zapraszamy na spotkania w piątki o 17:15 w kawiarence parafialnej. Spotkaniom przewodniczy katechetka.