SŁUŻBA LITURGICZNA

Zaliczają się do niej ministranci i lektorzy pełniący posługę podczas nabożeństw i mszy świętych. 

Obecnie służba liturgiczna naszej parafii  liczy około 50 osób. Do tego grona należą chłopcy z przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum, młodzi mężczyźni uczący się w szkołach średnich i wyższych, a także mężczyźni, którzy założyli już rodziny. Uczą się nie tylko jak posługiwać podczas Mszy Świętej, ale także poznają elementy ubioru kapłana sprawującego Eucharystię, lektora, ministranta oraz związane ze swoją służbą przedmioty i miejsca znajdujące się w kościele. Edukacja liturgiczna oraz rozwój duchowy przebiega pod okiem odpowiednio przygotowanych lektorów, a także opiekuna o. Marka Smyka, proboszcza parafii. Aktualnym przewodnikiem młodych ministrantów jest Kacper Krzemkowski, który pełni funkcję prezesa ministrantów i lektorów.