Rady Parafialne – Duszpasterska i Ekonomiczna są wybierane na okres 4 lat. W naszej parafii działają od 2003 roku. Członkowie pełnią  funkcję doradczą wobec o. Proboszcza i nie posiadają osobowości prawnej.  Przewodnictwo w Radach Parafialnych z urzędu sprawuje Proboszcz  parafii. Raz w kwartale odbywają się zebrania Rad. Każdy członek naszej parafialnej wspólnoty może wnosić swoje intencje modlitwą, a także poprzez wymienione osoby i tym samym przyczyniać się do wielostronnego rozwoju parafii. 

 

 

PARAFIALNA RADA DUSZPASTERSKA

Misją członków Rady Duszpasterskiej jest  sumienne i rzetelne wspieranie o. Proboszcza w jego pracy, budzenie postaw apostolskich wśród parafian oraz wysuwanie propozycji dotyczących duszpasterstwa parafialnego. W posiedzeniach  Rady Duszpasterskiej biorą udział wikariusze parafii i przedstawiciel Rady Ekonomicznej.


Skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej na lata 2017- 2021:

  1. Baszyńska Joanna

  2. Chudziak Elżbieta

  3. Habernik Piotr

  4. Jakubiak-Dratwiak Malwina

  5. Jerzykiewicz Aleksandra

  6. Kowalewski Józef 

  7. Rachocki Adam

  8. Rzepecki Przemysław

  9. Schulz Przemysław

10. Taraszkiewicz Stanisław 

11. Żarna Irena 

 

PARAFIALNA RADA EKONOMICZNA
Jej członkowie gorliwie i odpowiedzialnie wspierają o. Proboszcza w administrowaniu dobrami materialnymi Parafii.

Skład Parafialnej Rady Ekonomicznej na lata 2017- 2021:

1. Bródka Artur

2. Dec Stanisław

3. Grajewski Zbigniew

4. Kwiatkowski Krzysztof

5. Kromolicki Tomasz

6. Rochowiak Paweł

7. Szkudlarz Tadeusz