OAZA DOROSŁYCH

Oaza Dorosłych jest częścią Ruchu Światło-Życie założoną przez księdza Franciszka Blachnickiego. Przy naszej parafii grupa dopiero się zawiązuje, spotykamy się od niedawna. Naszym celem jest ukształtowanie w życiu każdego z nas autentycznych postaw wiary co urzeczywistnia się tylko przez bezpośrednie spotkanie ze słowem Bożym. Mamy bowiem obietnicę Boga „wiara rodzi się z tego, co się słyszy” (Rz 10,17). Na spotkaniach w postawie zaufania wczytujemy się i wsłuchujemy w teksty bibilijne przez co stajemy się uczniami Chrystusa i osobiście przyjmujemy Go jako naszego Pana i Zbawiciela w życiu codziennym. Codziennie w domu pochylamy się nad fragmentami z Pisma świętego by Słowo Boże przenikało nas coraz bardziej. Uczestniczymy również w regionalnych Dniach Skupienia, by mieć kontakt z innymi wspólnotami diecezjalnymi i wspólnie się modlić Spotykamy się w piątki, po wieczornej Mszy świętej, co dwa tygodnie.  Animatorem jest organista parafialny Jacek Szymaniak kontakt 691 164 765. Przyłącz się do nas zapraszamy!!!