NEOKATECHUMENAT

Pierwsza  wspólnota Drogi Neokatechumenalnej powstała w parafii w kwietniu 2003. Dzisiaj działają trzy wspólnoty do których należy około 70 osób. Wspólnotom posługują Ojcowie Zgromadzenia Ducha Świętego: o. Sławomir Borzych, o. Janusz Poksiński,  o. Adam Wedman

Główni odpowiedzialni I Wspólnoty  i osoby do kontaktu: Alina i Robert Fabryccy  /Tel. 607569456/.

Czym jest Wspólnota

– Wspólnota to Kościół, który jest widzialnym Ciałem Chrystusa zmartwychwstałego. Rodzi się z głoszenia „Dobrej Nowiny”, którą jest Chrystus, zwycięzca w nas tego wszystkiego, co nas zabija i niszczy.

– To głoszenie jest apostolskie: jedność i zależność od Biskupa, gwarancja prawdy i powszechności.

– Jesteśmy powołani przez Boga, by być sakramentem zbawienia wewnątrz aktualnej struktury parafialnej; rozpoczyna się droga ku dojrzałej wierze, poprzez Katechumenat przeżywany w oparciu o „trójnóg”: Słowo Boże, Liturgia i Wspólnota.

 Misja tych wspólnot w aktualnej strukturze Kościołów

– Ukazywać nowy sposób przeżywania Ewangelii dzisiaj, mając na uwadze głębokie potrzeby człowieka i moment historyczny Kościoła.

– Otwierać drogę. Wzywać do nawrócenia.

– Nie narzucają się. Wspólnoty czują się zobowiązane, aby niczego nie niszczyć, by wszystko szanować, ukazując owoc Kościoła, który się odnawia i który mówi do swoich Ojców, że byli płodni, ponieważ z nich zostały zrodzone.

 Jak realizuje się ta misja

– Te wspólnoty narodziły się i pragną pozostawać wewnątrz Parafii, z Proboszczem, aby dawać znaki wiary: miłość i jedność. „Miłujcie się wzajemnie tak, jak Ja was umiłowałem. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi” (J 13,34-35). „Ojcze, Ja w nich, a Ty we Mnie. Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał” (J 17,23). Miłość w wymiarze Krzyża oraz jedność są znakami budzącymi pytania konieczne do tego, aby można było głosić Jezusa Chrystusa.

Źródło : http://www.camminoneocatecumenale.it/new/default.asp?lang=pl&page=storia02

Statut DN  :  http://www.camminoneocatecumenale.it/new/default.asp?lang=pl&page=statuti

Papież Franciszek o DN : http://www.camminoneocatecumenale.it/new/evento.asp?lang=pl&id=239