Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży oddział nr 70

Prezes: Monika Dynowska Z-ca prezesa Paweł Gołąb Sekretarz: Aleksandra Nowacka Z-ca sekretarza: Zofia Pajszczyk Skarbnik: Michał Samcik

Zasadniczym celem funkcjonowa Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan, oraz aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła. KSMowe zawołanie, które brzmi: "-Przez cnotę, naukę i pracę służyć Bogu i Ojczyźnie gotów? -Gotów!" wyraża postawę, którą powinien cechować się każdy członek Stowarzyszenia, gotowości do działania i chęci ustawicznego samodoskonalenia się, na wszystkich płaszczyznach życia. Podstawowym ogniwem Stowarzyszenia są oddziały zakładane przy parafiach. Nasz oddział został utworzony w 2002 roku. Na spotkaniach pogłębiamy wiedzę z zakresów historycznych, patriotycznych, teologicznych. Miło spędzamy czas przy ciepłych napojach i słodkościach. Organizujemy różnego rodzaju akcje, m.in. rajdy rowerowe, grille. Bierzemy udział w rekolekcjach, uroczystościach, a także w akcjach takich jak: Pieluszka dla Maluszka, organizowanych przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej. Spotkania odbywają się w każdy piątek, o godzinie 19:00 w salce KSM. Zapraszamy na nie wszystkich pomiędzy 16. a 30. rokiem życia.

Facebook: https://www.facebook.com/KSMpuszczykowo