czwartek, 11 czerwiec 2020

Boże Ciało

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
W tym roku niemożliwy był tradycyjny przemarsz ulicami miasta. Pandemia koronawirusa nie zatrzymała jednak procesji eucharystycznej. Licznie zgromadzeni wierni uczestniczyli w procesji wokół kościoła. Przy czterech ołtarzach odczytano Ewangelie wraz z obszernym komentarzem.

W poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych, aby godnie i bezpiecznie celebrować święte tajemnice naszej wiary, uczestnicy liturgii zachowywali bezpieczne odległości i mieli maseczki.

       Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki,
       daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice Ciała i Krwi Twojej,
       abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia.
       Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego,
       Bóg, przez wszystkie wieki wieków.  Amen

czwartek, 11 czerwiec 2020