poniedziałek, 06 styczeń 2020

Bóg, który daje się poznać

W Magach, którzy przybyli do Betlejem, Kościół widzi całą rodzinę ludzką, wśród której zjawił się Chrystus, a która w swoich przedstawicielach przychodzi z krańców świata złożyć Mu pokłon. Obchodzona uroczystość Objawienia Pańskiego (po grecku Epifania) była znana już w III wieku. Pokłon Mędrców ze Wschodu złożony Dziecięciu Jezus, opisany przez św. Mateusza, symbolizuje pokłon świata pogan, którzy klękają przed Bogiem Wcielonym. Wydarzenie to wskazuje na możliwość poznania Boga dzięki rzetelnemu poszukiwaniu prawdy o świecie i człowieku.
Trzej Królowie przybyli do naszej świątyni 6 stycznia, na Mszę św. o 10:30. Złożyli dary Dziecięciu, żeby się spełniły proroctwa, iż królowie wszystkich narodów przyniosą dary Mesjaszowi. Upadli na twarz i ofiarowali Jezusowi: złoto, kadzidło i mirrę.

poniedziałek, 06 styczeń 2020