W roku 2021 Prowincja Polska Zgromadzenia Ducha Świętego obchodzi 100-lecie obecności.

Z zagranicy, w 1919 roku, przyjechał o. Zygmunt Rydlewski – kapelan, podpułkownik armii gen. Józefa Hallera. W grudniu 1920 roku o. Rydlewski, na własną prośbę, zostaje zdemobilizowany i dwa miesiące później organizuje w Bydgoszczy „Dom Świętego Józefa” dla synów obrońców Ojczyzny im. gen. Józefa Hallera. Do pomocy przybywają polscy misjonarze z USA, Afryki i Europy. W 1921 roku Misyjne Zgromadzenie Ducha Świętego rozpoczęło oficjalną działalność w granicach naszego kraju.

Zaczynają powstawać domy zakonne, m.in. w Puszczykówku koło Poznania – nowicjat dla braci, w Chełmszczonce pod Bydgoszczą oraz w Bydgoszczy przy ul. Kujawskiej. Tutaj powstaje też siedziba władz Prowincji. A od 1925 roku, funkcjonuje również Internat Ducha Świętego, którym kieruje o. Stanisław Kolipiński. Internat kształci młodzież męską w zakresie szkoły średniej.


W latach 1930-1939 ukazuje się także kwartalnik, potem dwumiesięcznik „Posłaniec Ducha Świętego”, pod redakcją o. Kolipińskiego. 

Dbając o szerzenie kultu Trzeciej Osoby Boskiej, misjonarze z Bydgoszczy od 1928 roku organizują jedyne w kraju Arcybractwo Ducha Świętego, skupiające na modlitwach i nabożeństwach czcicieli ze wszystkich zakątków Polski. Już pod koniec lat 20-tych z Polski zaczynają wyjeżdżać pierwsi bracia misjonarze oraz kandydaci na studia seminaryjne do Paryża.

II Wojna Światowa całkowicie zahamowała rozwój Prowincji. Kilku duchaczy zginęło w obozach koncentracyjnych, inni zmarli na wygnaniu. Po wojnie Polską Prowincję odbudowują polscy misjonarze przybyli z Francji, ale i oni poddawani są szykanom i prześladowaniom ze strony komunistycznego reżimu.

Polska Prowincja przeżywała bardzo trudne lata, na przykład w klasztorze przy ul. Kujawskiej pracował tylko jeden kapłan. Znaczne ożywienie działalności duchaczy następuje w latach 70-tych i rozciąga się na duszpasterstwo parafialne, pracę rekolekcyjną i misje ludowe. Ważnym owocem tego czasu jest budowa Wyższego Seminarium Duchownego, które już w 1976 roku przyjmuje pierwszych studentów. Przez kolejne lata nowo wyświęceni kapłani wyjeżdżają do pracy misyjnej głownie do Afryki i Ameryki Południowej.

Charyzmatem Zgromadzenia Ducha Świętego jest głoszenie Dobrej Nowiny i zakładanie Kościoła wśród ludów i grup społecznych, do których Ewangelia jeszcze nie dotarła.

  Pełna nazwa zakonu to:                                                         
                                                                                                 
  Zgromadzenie Ducha Świętego                              
  pod opieką Niepokalanego Serca Maryi Panny                             
                                                                                                  
  Jednak potoczna nazwa to „Duchacze”.                                 
  Polska Prowincja Zgromadzenia została założona w 1921 r. 
  W Polsce „Duchacze” są mniej znani, bo wielu z nich pełni   
  misję w Afryce i obu Amerykach.                                            

 

Szerzy się "Delta" - nowy wariant koronawirusa z Indii. Bardziej zaraźliwy i bardziej śmiertelny! W trosce o bezpieczeństwo sprawowanej liturgii w naszym kościele ważne jest zachowanie odstępu między wiernymi.


Osoby przebywające w kościołach mają obowiązek zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki.

Biuro parafialne
                            czynne
poniedziałek: 16:00-17:00
środę10:00-11:00
           i 16:00-17:00

piątek: 16:00-17:00


Sprawy pilne prosimy
uprzednio zgłaszać
telefonicznie.


tel. 61 8133 135