W związku z epidemią koronawirusa organy państwowe zdecydowały,

że od dnia 25 marca do 11 kwietnia w Mszy Świętej

będzie mogło uczestniczyć maksymalnie 5 osób.
Pierwszeństwo do udziału w danej Mszy św. ma rodzina,
która zamówiła intencje.

Zachęcamy wszystkich wiernych do łączenia się
w modlitwie ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem
transmisji w środkach społecznego przekazu.
Biuro parafialne
(aż do odwołania)


czynne tylko
w środę: 16:00-17:00


Sprawy pilne prosimy
uprzednio zgłaszać
telefonicznie.


tel. 61 8133 135