m004.jpg

 

 

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

Kyrie, elejson.

Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże,
zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże,
zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże,
zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego,
zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone,
zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone,
zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, nieskończonego majestatu,
zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, świątynio Boga,
zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, przybytku Najwyższego,
zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios,
zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości,
zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico,
zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne,
zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino,
zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze,
zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich,
zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności,
zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa,
zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał,
zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali,
zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata,
zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia,
zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają,
zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, źródło życia i świętości,
zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze,
zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, zelżywością napełnione,
zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte,
zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne,
zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, włócznią przebite,
zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy,
zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze,
zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze,
zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników,
zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie,
zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających,
zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych,
zmiłuj się nad nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.

K. Jezu cichy i pokornego serca.
W. Uczyń serca nasze według Serca Twego.

Módlmy się.
Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Serce najmilszego Syna swego i na chwałę, i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa, † daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twojego miłosierdzia, * i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

 

 

Śpiewaną Koronką do Miłosierdzia Bożego rozpoczął się recital małych śpiewaków. W niedzielę, 24 listopada schole dziecięce z naszego dekanatu zaprezentowały swoje utwory :

Ty co nie zwątpiłaś nigdy w Słowo Ojca Stworzyciela
A ja czekam na Ciebie mój Jezu
Niech świat cały dzisiaj, pokłon oddaje Maryi
Bóg jest zawsze między nami
Mama Królowa
Marana tha, przyjdź Jezu Panie
Jezus swoją Matkę pozostawił
Nadchodzi Chrystus Bóg nasz Król
Matko, która nas znasz
Pieśń ufności
Z dawna Polski Tyś Królową
Każdy wschód słońca Ciebie zapowiada


Licznie zebrani w kościele św. Józefa parafianie gromkimi brawami nagrodzili występy dzieci. Na zakończenie połączone schole zaśpiewały pieśń „Niepokalane serce Maryi”. Następnie wszyscy uczestnicy festiwalu przeszli do sali Jana Pawła II na słodki poczęstunek.
Dziękujemy rodzicom i osobom, które upiekły mnóstwo wspaniałych ciast!  Bóg zapłać!

P.S. Więcej zdjęć zobacz w zakładce Galeria.


Biuro parafialne
(aż do odwołania)


czynne tylko
w środę: 16:00-17:00


Sprawy pilne prosimy
uprzednio zgłaszać
telefonicznie.


tel. 61 8133 135Różaniec  - 20:30

Codziennie, my kapłani, odmawiamy w kaplicy domowej różaniec o 20:30  w intencji ustania pandemii. Prosimy naszych Parafian o łączność duchową i podejmowanie tej modlitwy w waszych rodzinach.


Módlmy się o deszcz
Zwracam się do wszystkich wiernych z apelem o wytrwałą i żarliwą modlitwę błagalną o deszcz.   abp Stanisław Gądecki
Czytaj więcej... 


Osoby przebywające w kościołach mają obowiązek zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki.
Z tego obowiązku wyłączeni są duchowni sprawujący „kult religijny”.